Гахайн аж ахуйн төсөл

Өөрийн орны гахайн махны хэрэгцээг бүрэн хангах, чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн нийлүүлж чадахуйц гахайн эрчимжүүлсэн аж ахуйг бий болгох улмаар гадаад зах зээлд нийлүүлэлт хийж болохуйц өндөр түвшинд хүргэх. Уг төсөл хэрэгжсэнээр ойролцоогоор 50-н хүнийг ажлын байраар хангах бөгөөд гахайн махны импортын зах зээлийг эзэлсэнээр тодорхой хэмжээний мөнгөн урсгалыг гадагш урсахаас сэргийлнэ. Энэ  нь үндэсний эрчимжүүлсэн аж ахуйн үндэс суурийг тавих бөгөөд хэрэглэгчдийг харьцангуй хямд үнэтэй, чанартай бүтээгдэхүүнээр хангах боломж бүрдэх юм.

Бусад мэдээлэл

×Хаах