Ажилчид ажлаасаа гардаг шалтгаанууд

 

Аливаа байгууллага оршин тогтнох гол үндэс нь туршлагатай, өндөр ур чадвартай ажилчид байдаг. Энэхүү шаардлагад нийцсэн ажилтаныг байгууллагууд хүний нөөцийн зөв бодлогын хүрээнд олж авдаг. Харин ажилчид бүгд байгууллагадаа тогтвортой ажиллаж чаддаггүй. Ажилчид ямар хүчин зүйлээс болж ажлын байраа орхидог вэ? Дараах 9 хүчин зүйлийг мэргэжилтнүүд онцолж байна.

1.Тэд уйддаг,урам зориг нь мохсон бол

2. Энэ ажлаас гарна гэсэн сэтгэхүйтэй бол

3. Байгууллагад ажилтаныг ажиллуулах орон зай үлдээгүй бол

4. Удирдлагын хүсч байгааг ажилтан хүсдэггүй бол

5.Ажилтан өөрийн ажил үйлчилгээндээ санаа зовдоггүй бол

6.Аймшигтай даргатай бол

7.Ажилтан аливаа зүйлд үргэлж хоцордог бол

8.Аз жаргалгүй байгаагаа мэдэрсэн бол

9.Ажилтаны ур чадвар дутдаг бол

Дээр дурьдсан сөрөг хүчин зүйлүүдээс болж ажилтан, ажил олгогч хоёрын хооронд асуудал үүсдэг байна. Хэрвээ ажилтан, ажил олгогч бол дараах хүчин зүйлүүдийг анхаараарай.

Бусад мэдээлэл

×Хаах